Jana Březinová

Dřív jsem si myslela, že lidé se dělí na pořádkumilovné a nepořádné. Pro ty první je pořádek něco přirozeného a ti druzí ho nikdy trvale nedosáhnou. Postupem času jsem ale zjistila, že harmonii ve svém okolí si může udržet každý.

Při úklidu si často vzpomenu na heslo svého táty - pořádek se nedělá, pořádek se udržuje. Udržovat se ale dá jen to, co je již nastoleno, a máme-li ve svém okolí řád.

Žijeme-li v přeplněném prostoru, nemohou k nám přicházet nové příležitosti a máme méně energie. Vytřídění a úklid přebytečných věcí uvolní novou životní sílu.

Pokud nejste se svou domácností spokojeni a nechcete se do změn pouštět sami, můžete využít nabízených služeb. Společně můžeme přeměnit váš byt podle vašich představ a dojít ke klidu. Každému bych přála, aby mohl žít v prostředí, které má rád.  

"Když si vrabec staví na stromě hnízdo, nezabere víc než jedinou větev.

Když jelen hasí svou žízeň u řeky, vypije jen to, co mu útroby dovolí. 

My věci hromadíme, protože jsme uvnitř prázdní." Anthony de Mello